Nostalgia and Memories

Note: Because of my inability to think of a new story for our organization’s annual feature film, my friend, ate Bea, gave me writing prompts in order to help me in developing and creating my story. Since I haven’t published any of my works written in Filipino here, I decided to publish my writing prompts which are all written in my native language. Sooooo, enjoy! 🙂

sky_lanterns_by_kotopez-d5dn5ui

Photo taken from Google Images. Al rights reserved to its proper owner.

Writing prompt: Kung may babalikan ka, ano ‘yon?

Hindi lahat ng binabalikan ay malulungkot na alaala.

Kung sanay lang akong magpinta, marahil matagal ko nang naipinta yuong araw na nagpalipad tayo ng parol sa ilalim ng malawak at kumikinang na langit. Hindi ko maipaliwang ang dahilan, ngunit yuon na ata ang isa sa pinakamahiwagang gabi na aking nasaksihan. Lahat tayo noon ay nakangiti at bakas sa ating mga mata ang pagkamangha habang sinusundan natin ang parol na naglalaman ng ating mga pangalan, mga pangako at pangarap. Maingay man ang mga tao sa paligid natin, hindi natin sila naririnig sapagkat noon, tayo lamang ang tao sa daigdig. Sariwa pa sa aking isipan ang mainit na yakap na ibinigay natin sa isa’t isa, matapos nating bigkasin ang pangakong, tayo pa rin ang magkakasama hanggang sa huli.

Kung sanay lang akong magpinta, matagal ko na sigurong ipininta ang mga damdamin ko na hindi ko maisalin-salin sa blangkong papel noong araw ng ating pagtatapos. Naisip ko, kung hindi dahil sa inyo, isang imahinasyon lamang ang magiging basehan ko sa tuwing ako ay tatanungin kung ano ang isang kaibigan.

Kung bibigyan ako ng pagkakataon, babalik balikan ko ang gabing iyon at yayakapin ko kayo ng isa pang beses, hindi dahil wala na kayo ngayon sa aking tabi, kung hindi upang malaman niyo kung gaano kayong ka-importante sa buhay ko.

Sapagkat, hindi lahat ng binabalikan ay malulungkot na alaala.

P.S.

Dedicated to my High School best friends. I miss you, guys! *hugs*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s