6/23/17

VIDEOFXFIRST

Taken at CDC Parade Grounds, Clark City (5/14/17)

Doon tayo magkita sa hangganan ng kahapon at bukas,

Sa sandaling mas maigting ang ligaya sa kalungkutan,

Sa saglit na oras kung saan maaring limutin ang kinabukasan.

 

Doon tayo magkita sa hangganan ng kahapon at bukas,

Kung saan ang araw ay marahang yumayakap sa gabi,

Kung saan maaaninag ang tuwa mula sa iyong labi.

 

Doon tayo magkita sa hangganan ng kahapon at bukas,

Sa maliit na espasyong binuo lamang sa panaginip,

Sa panandaliang pag-asang makikita ka pang muli.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s